Bangladesh

I Bangladesh har vi stöttat ett arbete utanför Dhaka som heter PARAS inriktat på att stärka funktionsnedsattas livssituation. Arbetet startade på 1980-talet genom Jan-Erik och Barbro Henriksson och drevs sedan av en kvinna som heter Faizun Nessa. På bilden är Faizun tillsammans med funktionsnedsatta barn som visar upp sina talanger på ett evenemang tillsammans med andra barn utan funktionshinder.

Med människovärdets okränkbarhet som grund fokuserades arbetet på:

  • Att synliggöra personer med funktionshinder i samhället. De ska inte vara gömda och fastbundna i sängen utan ha samma värde som alla andra människor. Detta sker bl.a. genom att funktionsnedsatta barn deltagande i olika offentligaevenemang.
  • Uppsökande verksamhet genom vilken föräldrar och funktionsnedsatta barn får öva praktiskt på att fungera i samhället.
  • Att förbereda skolor på att ta emot barn med funktionsnedsättning.
  • Att tillverka reservdelar till rullstolar genom en rullstolsverkstad.