Bön

Alla kan be till Gud och veta att Gud hör bön.

Förutom att det ges tillfälle för bön under Gudstjänster ordnas speciella bönesamlingar.
Titta i vår kalender för att hitta nästa bönesamling.

Bön är ett samtal med Gud.  När som helst och var som helst kan du be, inte bara i kyrkan och under en Gudstjänst. I bibeln står det att Gud hör våra böner och lyssnar på oss. Det finns ingen mall för hur en bön skall vara, du använder dina egna ord. “Fader vår” i bibeln är ett exempel på hur en bön kan uttryckas.

Fader Vår, som är i himmelen

Helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike.

Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag,

och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse

utan fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen.