COVID-19

COVID-19 gör att mycket är annorlunda. Läs mer om hur det påverkar Pingstkyrkan Renströmmen

Var rädd om dig själv och andra och följ dessa åtgärder och rekommendationer

Försiktighetsåtgärder i kyrkan att gälla tills vidare

 1. Våra värdar hälsar inte i hand och i gudstjänsterna uppmanar vi människor att inte ta i hand och hälsa.
 2. Den personliga förbönen utförs också utan att ta i hand och vi är försiktiga med att vara för nära varandras ansikten.
 3. Engångsmuggar för vinet kommer användas vid nattvardsfirande och vi undviker att ta för mycket i oblaten som ligger på faten.
 4. Kom i tid till Gudstjänsten och inta din plats i kyrksalen. 
 5. Upphåll dig inte i onödan i entrén och kapprummet.
 6. Efter Gudstjänst lämna lokalerna och samlas inte i grupper som hindrar framkomligheten.
 7. Följ värdarnas instuktioner.

Rekommenderat personligt förhållningsätt

 1. Vi uppmanar att hämta information från statliga myndigheter och följa de instruktioner som ges där. Folkhälsomyndigheten ger information, finns även information på www.1177.se
 2. Om du själv uppvisar symptom ska du följa de instruktioner du får från1177.
 3. Om du besökt områden med omfattande smitta uppmanas du att vara uppmärksam på egna symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

Inkubationstiden för coronaviruset är 2-14 dagar enligt världshälsoorganisationen WHO.

Generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smitta sprids enligt 1177.se

 1. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål o vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål o vatten.
 2. Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 3. Hosta och nys i armvecket.
 4. Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig
 5. Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver hosta eller nysa.
 6. Undvik att röra ansiktet eller ögonen.