Etiopien

Fattigdomen är utbredd i Etiopien och många söker sig till huvudstaden Addis Abeba i hopp om en bättre framtid. Men för många slutar det med gatuliv, prostitution och social utsatthet. Många är ensamstående kvinnor, en hel del med barn.

Kazalaprojektet i stadsdelen Kazanches riktar sig till just dessa kvinnor. Varje år antas ungefär 15-20 kvinnor som under ett år får utbildning i t.ex. sömnad, bakning och matlagning. Allt för att lägga en grund för att sedan kunna få en egen inkomst och stå på egna ben. Under tiden får man även undervisning i grundläggande hälsa, hiv/aids, nutrition och omskärelse. Kvinnorna erbjuds också counseling. Eftersom flera av dom har barn finns även en barnkrubba för barnen. Projektet drevs främst via Jönköping Pingst, med missionärsparet Anita och Gert Fållsten som frontpersoner. Stöd fanns också från församlingar i Töcksfors, Östersund och Norrköping.