Församlingsledare

Församlingsledarna är  de som har det yttersta ansvaret för ledning av verksamheten, vision, strategifrågor, församlingens verksamhetsplaner, undervisning, ideologi och omsorg. Förutom församlingsledarna finns det en styrelse flera råd och grupper med särskilt ansvar för olika specifika verksamhetsgrenar.

Vid rekrytering av nya  ledare föreslår församlingsledarna nya personer för församlingen vid ett församlingsmöte. Därefter ges det tid för alla att reagera och komma med synpunkter på förlagen. Frågan återkommer sedan vid ett nytt församlingsmöte och finns det en majoritet bakom förslaget fattas beslut att utse nya församlingsledare.

Nuvarande församlingsledare

Samuel Rönnbrink (ordf.)

Rolf Thorvaldsson

Mikael Forsberg

Elisabeth Andersson

Ermias Teweldebran

Susanne Borén

Samuel Lagerkvist

Karin Fredericson

Fredrik Lind

Thobias Log