Historik

Nuvarande kyrka

Under våren 1994 påbörjades samtalen om kvarteret Renströmmen och tidigare Standard Hotell och denna fråga mötte då ett stort intresse i församlingen. De ca 950 medlemmarna tog ställning till styrelsens förslag om ny kyrka i kvarteret Renströmmen och beslut om detta fattades med mycket stor majoritet vid ett medlemsmöte den 15 oktober 1994.
Den 1 mars 1996 invigdes den nya Pingstkyrkan i gammal anrik norrköpingsmiljö. De gamla och vackra lokalerna hade då renoverats men samtidigt anpassats för att möta de krav som ställs av dagens verksamhet för såväl yngre som äldre. Själva kyrkorummet, som rymmer 900 personer, är en nyuppförd tillbyggnad på den tidigare fastighetens innegård.
Under 2011 gjordes omfattande renoveringsarbeten både på in- och utsidan där bland annat hela fasad restaurerades till sin forna glans, fönstren fick tillbaka sin ursprungliga utseende mm.

Några bilder från byggtiden.

Skomakargatan

Församlingen hade ca 400 medlemmar när man fattade beslut om en ny kyrka med drygt 1000 sittplatser. Pingstkyrkan på Skomakaregatan 4 invigdes i november 1935.
Samtidigt som man finansierade och genomförde det stora byggnadsprojektet svarade församlingen också för en regelbunden utspisning av arbetslösa i depressionens Norrköping i mitten av 30-talet.
En större invändig renovering genomfördes 1958 då bänkarna byttes och en ny estrad byggdes.

När allt startade

Sionförsamlingen i Norrköping bildades den 4 september 1921 av 45 personer. Sionförsamlingens första kyrkolokal låg på Garvaregatan och därefter flyttade man till en fabrikslokal vid Hantverkaregatan 28 där nuvarande Spiralen-varuhuset ligger.