Indien

Vårt största engagemang finns i delstaten Karnataka i Indien som har drygt 60 miljoner invånare varav ca 85% är hinduer och <2% kristna. Vårt engagemang startade 1949 genom stöd till missionärerna Agne & Birgitta Holmberg, och har fortsatt genom stöd till Torulf & Barb Holmberg och senare till Linda Andreasson. Bilden nedan är från bibelskolan i Davangere.

Idag finns ett 20-tal församlingar i området. I Davangere leder pastor Preemkumar en församling på knappt 400 medlemmar. Nära kopplat till församlingen finns bibelskolan Kannada Satyaveda College som vi stödjer.

Skolan driver en ettårig bredare diplomutbildning med ett 10-tal elever varje år. Därefter finns möjlighet att fortsätta ytterligare ett eller två år för att nå en kandidatexamen i Bibel och tjänande, vilket ungefär fem personer gör varje år. Skolan riktar sig främst till evangelister, församlingsplanterare och pastorer, men även till andra som vill fördjupa sina bibelkunskaper (genom den ettåriga diplomutbildningen). En viktig drivkraft till att starta skolan var att det saknades undervisning på språket Kannada, det officiella språket i delstaten Karnataka. I och med att skolan nu undervisar på Kannada, har dörren öppnats för många fler att ta del av undervisningen. Efter avslutad utbildning stödjer skolan, genom en pionjärkommittée, pionjärer som sprider Jesu budskap i ord och handling runt om i Karnataka.

HIV-hemmet Ashraya Care Centre

I Davangere stödjer vi även ett HIV-hem, Ashraya Care Centre, som grundades av församlingen i Davangere i början av 2000-talet. Arbetet handlar om att ge ett 10-20 HIV/AIDS-drabbade kvinnor och barn ett hem. Det finns ett stort stigma runt att vara HIV-positiv i Indien. Inte sällan blir man utstött ur samhället, förkastad av familjen och utestängda från skolan. Om man dessutom har fölorat mamma och/eller pappa i sjukdomen blir livet extra svårt. Vårt stöd handlar om att ge dessa utstötta en värdig tillvaro med kärlek, mat, mediciner, skola och omsorg.

Challakere

På en plats som heter Challakere finns en blomstrande församling ledd av pastor Ganga Naik. Han kom dit som pionjär efter avslutad bibelskoleutbildning och fann en döende grupp troende. På drygt tio år har han, men Andens hjälp, förvandlat det till en växande församling med hundratals medlemmar. I och med tillväxten håller de på att bygga en ny kyrka, vilket vi stöttar. Eftersom man växer så snabbt så har man medvetet inte byggt klart den sista väggen, för kanske behöver man bygga ännu större innan allt är klart!

Flickhemmet i Bagalkot.

I Bagalkot, stödjer vi ett flickhem som drivs av pastor Basappa. Basappa leder också en liten församling som utsatts för mycket förföljelse. Flickhemmet, Shalom Hostel, fungerar som boende för flickor som går på olika lokala skolor i området. Flickorna är primärt hinduer med olika bakgrund. En del bor där av sociala skäl, t.ex. att de tillhör ”fel” kast så att de inte blir insläppta i en vanlig skola. Andra är föräldralösa eller övergivna. Det finns även flickor som kommer från byar utan skola, och som därmed får möjlighet att gå i skola på distans.

En annan person som vi stöttar är pastor Solomon. Han leder en församling och ett pojkhem i Kalaburgi (före detta Gulbarga) och arbetar även som lärare på bibelskolan i Davangere.