Internationellt

Vi vill dela med oss av det goda vi fått bortom Sveriges gränser! I internationella rådet jobbar vi med att sprida Guds kärlek i ord och handling runt om i världen. Här beskriver vi lite mer om vad vi stöttar genom församlingen. Utöver det finns även mycket enskilt engagemang bland våra medlemmar.

Mer information om platser där vi är verksamma hittar du här

Vi jobbar enligt ett antal ledord och principer som du kan läsa om här.

Var med och Stöd det internationella Arbetet

Det finns många som kan bidra med sina gåvor och sitt engagemang till att möta olika behov runt om i världen. Vi tror på det personliga engagemangets betydelse! Du kan vara en av dem!

Kanske vill du åka ut som volontär någon vecka, eller kanske flera år? Kanske vill du hjälpa till i second-hand butiken som vi driver tillsammans med Erikshjälpen. Överskottet från butiken finansierar stora delar av våra engagemang. Eller kanske vill du vara med och leda våra internationella satsningar från hemmaplan i internationella rådet? Hör då av dig till oss!

Vårt volontärstöd riktar sig primärt till personer med anknytning till Pingstkyrkan i Norrköping, och insatser med nära koppling till församlingens internationella verksamhet (ledorden och platserna), men utesluter inte andra satsningar. Normalt börjar allt vårt engagemang med en dialog med internationella rådet kring ditt konkreta förslag. Så välkommen att kontakta oss digitalt eller direkt i kyrkan.

Om oss

Pingstförsamlingen i Norrköping har en lång historia av internationell verksamhet med fokus på att sprida evangelium i ord och handling till en lång rad länder Asien, Afrika, Latinamerika och Oceanien. En av våra första satsningar startade var att stödja missionärerna Agne & Birgitta Holmberg när de började arbeta i Indien år 1949. I skrivande stund 71 år senare stödjer vi fortfarande olika frukter av deras och andras arbete.

Internationella rådet består av Ingemar Bagler (ordförande), Kenneth Wåhlberg (ekonomiansvarig), Hanna Hägg (representant för Erikshjälpen), Stefan Claar (föreståndare i församlingen), Sören Ajdert, Jona Dera, Jan-Erik Henriksson och Jafet Andersson. Tillsammans är vi församlingsledningens utskott för att sköta våra internationella åtaganden.

Vi jobbar enligt ett antal principer som finns att läsa här nedan .