Internationellt

Pingstförsamlingen i Norrköping har en lång historia av internationell verksamhet med fokus på att sprida evangelium i ord och handling till en lång rad länder i Asien, Afrika, Latinamerika och Oceanien. En av våra första satsningar var att stödja missionärerna Agne & Birgitta Holmberg när de började arbeta i Indien år 1949. I skrivande stund 68 år senare stödjer vi fortfarande olika frukter av deras och andras arbete.

Mer information om platser där vi är verksamma hittar du här

Internationella rådet består av Ingemar Bagler (ordförande), Kenneth Wåhlberg (ekonomiansvarig), Hanna Hägg (representant för Erikshjälpen), Stefan Claar (föreståndare i församlingen), Sören Ajdert, Jona Dera och Jafet Andersson. Tillsammans är vi församlingsledningens utskott för att sköta våra internationella åtaganden.

Var med och Stöd det internationella Arbetet

Det finns många kan bidra med sina gåvor och sitt engagemang till att möta olika behov runt om i världen. Vi tror på det personliga engagemangets betydelse! Du kan vara en av dem!

Kanske vill du åka ut som volontär någon vecka, eller kanske flera år? Kanske vill du hjälpa till i second-hand butiken  som vi driver tillsammans med Erikshjälpen. Överskottet från butiken finansierar stora delar av våra engagemang? Eller kanske vill du vara med och leda våra internationella satsningar från hemmaplan i internationella rådet? Hör då av dig till oss!

Vårt volontärstöd riktar sig primärt till personer med anknytning till Pingstkyrkan i Norrköping, och insatser med nära koppling till församlingens internationella verksamhet (ledorden och platserna), men utesluter inte andra satsningar. Vi jobbar enligt ett antal ledord och principer som du kan läsa här nedan.  Normalt börjar allt vårt engagemang med en dialog med internationella rådet kring ditt konkreta förslag. Så välkommen att kontakta oss, antingen via vårt kontaktformulär eller direkt i kyrkan.

Ledord

Utbildning

Att kunna läsa, skriva, räkna mm öppnar dörren till att kunna bidra med de gåvor varje männiksa har. Utbildning leder till bättre hälsa och ger bättre möjligheter till att kunna försörja sig.

Utbildning är även viktig för  församlingar. Församlingsledare med  teologisk utbildning är som en kapten på ett stormigt hav. Han eller hon kan hålla kursen mot målet. Medarbetare med en god  utbildning kan bidra på olika sätt i församlingens verksamhet.

Därför prioriterar vi utbildning. Det handlar inte bara om konventionella skolor utan också om t.ex. yrkesträning i olika former. Vi stödjer bl.a. bibelskolor (Indien, Thailand, Pakistan) och skolor för barn med funktionsnedsättningar (Egypten).

Pionjär

När kunskapen börjar användas i vardagen så kan den komma till nytta för en själv, för medmänniskor, för församlingar, och för samhället i stort. Praktisk handling hjälper till att undvika lagiskhet och att prioritera rätt

Våra engagemang i detta avseendet handlar primärt om att stötta evangeliska pionjärer (t.ex. församlingsplanterare i Indien), men även om att stötta praktisk yrkesträning (t.ex. svampodling i Thailand).

De mest utsatta

Jesus är tydlig med sitt stöd för de mest utsatta i samhället. Han ser dem, han sörjer med dem, han ger dem mat och dryck, han helar dem till kropp och själ, han till och med ger dom livet åter. Alla människor är skapade till Guds avbild, och därmed är människovärdet lika okränkbart för alla. Därför prioriterar vi de mest utsatta.

Vi stödjer olika aktiviteter som främjar människovärdet hos de mest utsatta, primärt funktionsnedsatta (t.ex. rullstolsverkstad i Bangladesh, hem för funktionsnedsatta i Rumänien), socialt utstötta & föräldralösa (t.ex. flickhem i Indien), och personer som drabbats av HIV/AIDS (t.ex. HIV-hem i Indien och Thailand).

Volontär

Det finns som kan bidra med sina gåvor och sitt engagemang till att möta olika behov runt om i världen. Det stödjer vi, eftersom vi tror på det personliga engagemangets betydelse!

Vissa ser det som sitt kall att tjäna utomlands under flera år. Andra vill gärna bidra under en kortare period (t.ex. några veckor). Vi stödjer både korta och långa volontärinsatser.

Vårt stöd riktar sig primärt till personer med anknytning till Pingstkyrkan i Norrköping, och insatser med nära koppling till församlingens internationella verksamhet.

sv_SESwedish