Konfa

Konfirmation/Ungdomsalpha

Under hösten kommer vi att starta en konfirmationkurs som bygger Alpha-kurser men den har anpassats speciellt för ungdomar. Alpha är en kurs om grunderna i den kristna tron.

Vi startar onsdagen den 14 september klockan 17.30 – 20.00 och därefter träffas vi varannan onsdag fram till 10 april men med uppehåll för jul efter den 7 december.
Kvällen startar med mellanmål så ungdomarna kan komma direkt från skolan. Därefter ser vi en av Alphas filmer  med undervisning som anpassats för ungdomar följt av uppdelning i grupper för samtal krig innehållet i filmen. Ämnet i filmerna är nya vid varje tillfälle. 

Detta är en mycket bra möjlighet för dig som är i konfirmationsålder (Åk 8) och vill lära dig grunderna i kristen tro och vill göra din konfirmation på ett modernt och ungdomsanpassat sätt som genomförs i samtalsmodell tillsamman med andra ungdomar och inspirerande samtalsledare.  

Utbildningen är också öppen för äldre ungdomar och du kan delta även om du tidigare har gått en konfirmationsutbildning.

Det är gratis att vara med på Ungdomsalpha men för vår planering så behöver du skicka in en anmälan om att du vill delta. Det gör du genom denna länk.

Vad är Ungdomsalpha?

Det är en grundkurs i kristen tro och tanken är att du skal få  upptäcka vad kristna tron handlar om. Du kommer få lära dig mer om bibeln och kyrkan men också få möjlighet att samtala och diskutera frågeställningar som dyker upp under utbildning. Dessa samtal genomförs i mindre grupper så att alla som vill ska få komma till tals.

Förr i tiden hade man liknande undervisning inför dopet men i takt med att man började döpa spädbarn flyttade man istället fram denna undervisning så den kom i efterhand senare i livet och man kallade det för konfirmation. Ordet konfirmation betyder befästa/stärka och många kyrkor har konfirmation just för att befästa det dop som man gjort som spädbarn. Eftersom Pingstkyrkan i Norrköping har en baptistisk dopsyn och inte praktiserar spädbarnsdop så vill vi istället ge dig en möjlighet att upptäcka, stärka och befästa din tro. Att gå en alphakurs är ett bra sätt att befäst/stärka sin syn på den kristna tron. Även om vi inte aktivt tillämpar barndop så är självklart även du som är barndöpt välkommen till oss, vi vill vara en kyrka för alla människor igenom alla faser i livet.4