Kyrkoavgift

Du kan ge din kyrkoavgift till din lokala församling? Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst, det är ett passivt givande utöver ditt aktiva givande och kräver inga återkommande gärningar. Allt som behövs är ett medgivande från dig, sen sköter Skatteverket resten.

Vad är kyrkoavgiften?
År 2000 ersattes kyrkoskatten med en kyrkoavgift som kan ges till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

Hur många pingstvänner ger sin kyrko­avgift till sin församling?
Knappt 1 av 10.

Hur stor är kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Hur betalas kyrkoavgiften?
Det sker automatiskt när skatter och avgifter dras från din inkomst.

Måste jag gå ur Svenska kyrkan för att ge kyrkoavgift till Pingst?
Nej, men du måste betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Vill du undvika att betala dubbla avgifter måste du gå ur Svenska kyrkan. Det ska göras skriftligt senast 31 oktober för att börja gälla från årskiftet, till din församling i Svenska kyrkan.

Vill du göra en anmälan om att betala kyrkoavgiften till Pingst kan du göra det via knapparna nedan, en för anmälan med bank id och en knapp för att ladda ner blankett för anmälan. 70% av avgiften kommer till din lokal församling och resterade 30% till samfundet Pingst FFS.