Mellanöstern & Nordafrika

Personer med funktionsnedsättning hör till de mest marginaliserade grupperna runt om i världen och så är det också i Mellanöstern & Nordafrika. Framför allt gäller detta för de barn och ungdomar som växer upp med en intellektuell funktionsnedsättning. Därför har vi stöttat Barbro & Jan-Erik Henrikssons arbete för att förbättra situationen för personer med funktionshinder och andra utsatta grupper i regionen. Under många år har de jobbat med liknande uppgifter i olika länder, och sedan 2010 arbetade de för Evangeliska Frikyrkan i Mellanöstern & Nordafrika genom organisationen Interact med bas i Limassol på Cypern. Henriksson flyttade hem till Sverige under 2018.

Deras arbete fokuserade på:

  • Att barn och unga med funktionsnedsättning blir inkluderade i sina familjer och i samhället genom träning och utbildning
  • Att stärka föräldrar så att de kan ta en aktiv roll och bilda nätverk medandra familjer för sina barns rättigheter
  • Att träna unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning till att göraegna val och få en röst både i familjen och i samhället
  • Att förändra attityder och bidra med kunskap om rättigheter och nya arbetssätt och metoder

Jan-Erik arbetade även efter sin pensionering i olika uppdrag för missionen, vilket han uppskattade mycket. Bland annat handlade det om projekthantering, kontakt med partners, ansökningar inom områdena barns rättigheter, människohandel, religionsfrihet och organisationsbedömning.

Barbro har koordinerat ett regionalt program med fokus på barn och vuxna med funktionsnedsättning i Egypten, Tunisien, Sudan och Jordanien.

Genom regionala och nationella seminarier, workshops och utbyten stärkte de individer, familjer och det civila samhället genom att bidra med ny kunskap om arbetssätt, metoder, synsätt och inte minst ett rättighetsbaserat arbete. Alla får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, se goda exempel, nätverka med andra aktörer och tillsammans skapa positiva förändringar för personer med funktionshinder.

På lokal nivå utgick arbetet mycket från samarbete med lokalapartners, vars projekt kan se väldigt olika ut. Flera av dem drev specialskolor där små och äldre elever får skolundervisning och rehabilitering. Andra fokuserar på yrkesträning och arbete, hjälpmedelstillverkning, träning för speciallärare och föräldrar etc. Interacts arbete handlade om att stödja de lokala både ekonomiskt och genom utbildning och träning så att de blir ännu mer effektiva i sitt arbete.