Rumänien

I Marghita i norra Rumänien har vi stött Casa Silvia, se länk här, som är ett hem för funktionsnedsatta barn. Ett tiotal barn och ungdomar i åldrarna10-21 år bor på Casa Silvia som har drivits av organisationen Fundația CreștinăElim (FCE) sedan 2003. Ofta kommer barnen från fruktansvärda förhållanden,t.ex. övergivna på sjukhus, omänskliga barnhem från kommunisttiden, lämnade avfosterfamiljer, föräldralösa eller tiggeri. På Casa Silvia blir de omhändertagna av totalt nio speciallärare, psykologer och vårdare. Där får de kärlek, omsorg, trygghet, familjekänsla – ett återupprättat människovärde!

Så här skriver Lidia Micula, speciallärare och psykolog,som är föreståndare på Casa Silvia: ”Hemmet Casa Silvia betyder mycket för dessa barn! De flesta blev övergivna som nyfödda, så de har inga anhöriga som kan ta hand om dem. De är lyckliga på Casa Silvia och alla har lärt sig mycket sedan de kom hit. De som har större potential kan tex göra en smörgås, diska, vika kläder och moppa golvet. En del är konstnärliga och kan göra fina gratulationskort… Ert engagemang är mycket uppskattat här! Vi kan inte göradetta själva och ert stöd är mycket betydelsefullt! Gud välsigne er!”

Från Pingstförsamlingen i Norrköping stödde vi CasaSilvia med lön till personalen. Förutom Casa Silvia så stöttade vi även ett arbete bland romer i Marghita som syftar till att romska ungdomar ska få struktur på livet och hitta arbete.