Sång och musik

Sång och musik har alltid varit en del av kyrkan. Även i Pingstkyrkan i Norrköping har det under årens lopp varit ett stort och rikt musikliv som präglat Gudstjänsterna. Musikstilarna är olika men fokus i kyrkomusiken är hela tiden Gud och Jesus Kristus. Därför finns det utrymme för många olika musikstilar som alla kompletterar varandra.

På denna sida vill ge möjlighet till att lyssna på olika sånger som är en del av Gudstjänstfirandet idag och som alla är en del av den stora musikskatt som finns i kyrkans sång- och musikliv.