Smågrupper

I den stora gemenskapen i församlingen finns det en risk att man som enskild individ försvinner in i mängden. Vi tror att det är viktigt med gemenskap även i en mindre grupp och därför arbetar vi som församling med att uppmuntra till träffar i mindre grupper. I den mindre gruppen finns möjlighet att dela livet, tron och gemenskap i vardagen. Även om man inte ännu tror eller är sökande så är man självklart välkommen in i en av våra smågrupper.

Människor är olika och så är även våra smågrupper. Vissa väljer att träffas i hemmen, andra träffas i kyrkans lokaler eller på andra platser. Likaså kan upplägget variera något, men fokus är att tillsammans mötas och få gemenskap, växa i tron, dela livet i förtroende (vilket givetvis betyder att det som sägs och delas i gruppen inte förs vidare till andra) och tränas i tjänande i den lilla gruppen för att på så vis finna en plats även i den större församlingsgemenskapen.

Är du inte med i en smågrupp eller är du nyfiken på att gå med i en smågrupp? Ta då kontakt med de ansvariga för våra smågrupper eller någon av våra pastorer så ser vi till att du får kontakt med en smågrupp.

Ansvariga: Barbro och Jan-Erik Henriksson   jeb.henriksson@gmail.com
Pastorsteamet når du på info@norrkopingpingst.se

Vill du vara med och bidra i detta viktiga arbete så är vi i behov av nya smågruppsledare. Är du intresserad av att kanske bli ledare eller bara undrar vad det innebär är du välkommen att besöka någon av våra gruppledarsamlingar, hör av dig till Susanne Borén.