Smågrupper

Idag är vårt behov av gemenskap kanske extra stort. Att vara sedd, att kunna dela med andra, både glädjeämnen och det man bär på och kämpar med är idag heller ingen självklarhet. Detta behov vill vi vara med och fylla och därför har vi i vår församling något som vi kallar smågrupper. Dessa grupper ser idag lite olika ut i både form, struktur och hur ofta man möts, men i grunden finns de till för att du ska bli sedd och få vara en del av en mindre gemenskap.

Våra smågrupper utgör ett mycket viktigt och värdefullt komplement till våra gudstjänster och andra samlingar i kyrkan.

Vill du vara med i en grupp är det bara att ta kontakt med någon av gruppernas kontaktpersoner. Har du svårt att hitta en grupp som passar just dig eller bara vill veta mer om vad en hemgrupp är kan du ta kontakt med Susanne Borén

Hoppas att du vill vara med, välkommen!

Smågruppsledare

Ulla Johansson / Email: tore-ulla@telia.com

Maj-Britt Sandberg / Email: kjell-majbritt@telia.com

Rolf o Eva Thorvaldsson / Email: Fam.thorvaldsson@gmail.com

Sven Jonsson / Email: basv.jonsson@glocalnet.net

Träffas Fredagar varannan vecka

Träffas

Träffas Söndagar varannan vecka

Träffas sista Fredagen i månaden

Vill du vara med och bidra i detta viktiga arbete så är vi i behov av nya småruppsledare. Är du intresserad av att kanske bli ledare eller bara undrar vad det innebär är du välkommen att besöka någon av våra gruppsledarsamlingar, hör av dig till Susanne Borén.