Sydafrika

Sedan 2014 är vi vänförsamling till Ebenezer Centre i Port Elizabeth i Sydafrika. Vi står varandra nära teologiskt och vi vill bägge arbeta för vår omgivnings bästa och för en vision om att beröra vår bygd med det goda budskapet om Jesus Kristus. Processen att bli vänförsamling bygger på ömsesidiga besök i både Sverige och Sydafrika av många olika medlemmar i vardera församling, inte minst internationella rådets egna representanter Sören Ajdert och Kenneth Wåhlberg.

Ebenezer Centre har ända sedan starten arbetat med sociala frågor. De är en viktig aktör för sin stad. Genom otaliga projekt och engagemang som skola, fotbollsklubb, läxhjälp, matutdelning, hälsovård, hembesök, ungdomsträffar, sång- och dramauppvisningar m.m. har man visat för staden att man är trogen och vill ta ansvar för dess framtid. Genom deras enträgna arbete är man idag en instans som ofta tillfrågas av myndigheter i olika frågor om stadens framtid och dess sociala utmaningar.

I kåkstaden Jacksonville började Ebenezers engagemang år 2011 med en liten grupp som ville göra en social insats. Genom församlingens trogna tjänande har invånarna i Jacksonville har upplevt en stor förändring efter att församlingen kom till området. Våldet har minskat, barnen får stöd och hjälp, droghandlare har kommit till tro m.m. Men framför allt har man sett församlingens engagemang och kärlek. Arbetet i församlingarna går framåt där man ser flera hundra nyfrälsta varje år. Genom troget tjänande i området grundades en utpostförsamling i området år 2016 med ca. 400 medlemmar som möts regelbundet i gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, ledarträning.